Visste du att?

  • Alla regler avseende kaminer och skorstenar styrs av BBR (boverkets byggregler).
  • Du som fastighetsägare ska göra anmälan om installation av eldstad i de flesta fall.
  • Du som fastighetsägare har ett ansvar att montaget (oavsett vem som installerar) utförs på ett säkert sätt.
  • Du som fastighetsägare är skyldig att se till att installationen besiktigas av sakkunnig (oavsett vem som monterar).
  • Moderna kaminer är upp till 80 procent renare och 40 procent mer effektiva än äldre kaminer enligt Energimyndigheten.
  • Efter den 1/7 2013 MÅSTE alla kaminer som ny-installeras ha en prestandadeklaration
%d bloggare gillar detta: