SKORSTENSSKYDD / SKORSTENSHUV

Förr i tiden, när det eldades i huset för såväl matlagning som värme höll man murstockens rökkanaler varma vilket också resulterade i varma ventilationskanaler med god ventilation som följd. Ytterligare en vinst i det hela blev att kanalerna tack vare värmen höll sig torra trots det bistra och blöta vädret vi har under stora delar av året, även om regn och snö kunde falla rakt ner i kanalerna.

Idag när vedspisen och eldstaden används i allt mindre skala eftersom elspis, bergvärme, värmepumpar, mm har tagit över dessa funktioner och vi oftast eldar för mysets skull, torkar inte rök- och ventilationskanalerna på samma sätt som förr. Detta gör att skorstenen tar mer stryk av väder och vind då t.ex. frostsprängningar såväl i, som utanpå skorstenen blir mer förekommande.

Ett bra sätt att ta han om husets skorsten är att skydda den med en skorstenshuv från Jämtlands skorstensprodukter. Här finns som i många fall både bra och dåliga lösningar på marknaden, dåliga lösningar är det som inte uppfylls av nedanstående produktlösningar.

En bra lösning är en huv som är godkänd av skorstensfejarna och uppfyller deras krav för sotning och ventilationsrengörning. En sådan huv ska vara öppningsbar och alla kanaler under huven ska vara åtkomliga utan verktyg, här finns två typer av huvar:

  • Den runda bågformade huven med eller utan kajskydd är främst för skorstenar med huvudsyfte att skydda kanaler avsedda för ventilation men även till rökkanaler med eldning i liten skala (mindre än 1m³ ved per år).

 

  • Den platta huven med eller utan kajskydd och förlängd skorstenspipa ger både skydd för väder och vind samt separerar rökkanalen från ventilationskanalen vilket är en stor fördel när eldning i större skala förekommer (mer en 1m³ ved per år).

Kontakta oss så hjälper vi dig

KAMPANJ ÅRETS KAMINER

eld (1)
Varukorg